Елате при нас ...

Ние

  • ще ВИ помогнем да придобиете най-добрите умения на технолози и лаборанти!
  • ще ВИ дадем знания, с които ще може да продължите образованието си в най-добрите университети!
  • ще ВИ покажем пътят към успеха!

прием за 2024-2025 година по специалностите

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОФЕСИЯ ЛАБОРАНТ
с разширено изучаване на английски език
Учениците придобиват умения за извършване на лабораторни анализи на хранителни продукти, лекарства, химически препарати; микробиологични изследвания на храни, напитки, кръвни картини.
Изучаващите тази специалност посещават лаборатории в "Биовет АД - клон Разград", "Семпе 2 ЕООД" - Разград, "Градска пречиствателна станция" - Разград, хранително-вкусови фирми.
Предишна
Следваща

ТЕХНОЛОГИЯ В БИОПРОИЗВОДСТВАТА

ПРОФЕСИЯ БИОТЕХНОЛОГ
с разширено изучаване на английски език
дуална форма на обучение
Учениците придобиват знания за подготовка, осъществяване и контрол на биотехнологични процеси в производствени условия.
Формират се умения за работа с микроорганизми, растителни и животински клетки в училищните лаборатории, оборудвани с модерна апаратура.
Професията дава възможност за работа във фармацевтични, хранително-вкусови производства, производство на биопродукти и биопрепарати.
Предишна
Следваща

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

ПРОФЕСИЯ ХИМИК-ТЕХНОЛОГ
с разширено изучаване на английски език
Учениците придобиват знания и умения за производство на лекарства, витамини, хранителни добавки, парфюми, козметични продукти.
В учебния цех на гимназията те могат практически да получат,дозират и опаковат различни парфюмии козметични продукти. Производството на лекарствени продукти наблюдават във фирмите “Биовет” и “Балканфарма”.
Предишна
Следваща
Предишна
Следваща