ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ


       
 

НОВИНИ

 
     
 

07.10.2019

 
 


МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

на ученици
на ПГХТБТ Мария Кюри гр.Разград

 
 

повече:

 
     
 

30.09.2019

 
 


Регламент
ПЪРВИ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО.

 
 

повече:

 
     
 

31.08.2019

 
 


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
.

 
 

повече:

 
     
 

09.05.2019

 
 


Пакет
от вътрешни правила.

 
 

повече:

 
     
 

11.04.2019

 
 


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
.

 
 

повече:

 
     
 

13.03.2019

 
 


ГРАФИК
за
класните работи през II срок на учебната 2018/2019 година.

 
 

повече:

 
     
 

13.03.2019

 
 


ГРАФИК
за
провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план на ученици от СФО.
Изпитна сесия Март-Април на учебната 2018
/2019 година.

 
 

повече:

 
     
 

13.03.2019

 
 


ГРАФИК
за
провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план на ученици от ЗФО.
Мартенска изпитна сесия на учебната 2018
/2019 година.

 
 

повече:

 
     
 

28.02.2019

 
 


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
на часовете - II ср. учебна 2018-2019

 
 

повече:

 
     
 

05.11.2018

 
 


ГРАФИК
за провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план на ученици от ЗФО

 
 

повече:

 
     
 

05.11.2018

 
 


Разписание на часовете /ЗФО/
І сесия от 25.09.2018 до 31.10.2018

 
 

повече:

 
     
 

22.10.2018

 
 


Процедура по избор на изпълнител
за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година.

 
 

повече:

 
     
 

18.09.2018.

 
 

Седмично разписание на часовете
Първи срок
на
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

 
 

повече:

 
     
 

13.09.2018

 
 

ЗАПОВЕД
за организация на учебния ден
за
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

 
 

повече:

 
     
 

05.06.2018.

 
 

ГРАФИК
за провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план с ученици в
САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение
ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

 
 

повече:

 
     
 

18.04.2018.

 
 

Бюджет за 2018г.

 
 

повече:

 
     
 

18.04.2018.

 
 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет към 31.03.2018

 
 

повече:

 
     
 

13.04.2018.

 
 


ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
.

 
 

повече:

 
     
 

01.04.2018.

 
 

ГРАФИК
за провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план на ученици от
ЗАДОЧНА форма на обучение
АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

 
 

повече:

 
     
 

26.02.2018.

 
 

ГРАФИК
за разписание на часовете - ЗФО,
втора сесия на 2017-2018 уч. година.

 
 

повече:

 
     
 

08.01.2018.

 
 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет 2017

 
 

повече:

 
     
 

14.12.2017.

 
 

ПОКАНА
за заседание на Обществения съвет
.

 
 

повече:

 
     
 

13.12.2017.

 
 

ГРАФИК
за провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебни предмети от училищния учебен план на ученици от самостоятелна форма на обучение
ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

 
 

повече:

 
     
 

5.12.2017.

 
 

До 10.12.2017, се подават заявления за явяване на изпити СФО. На 12.12.2017 ще бъде публикуван график за провеждане на изпити с ученици от СФО.

 
     
     
 

20.04.2017.

 
 

Покана от Директора на
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград за заседание на Обществения съвет.

 
 

повече:

 
     
 

5.12.2016.

 
 

Покана от Директора на
ПГХТБТ "Мария Кюри" - Разград до Родителите/Настойниците на учениците за учрудяване на Обществен съвет.

 
 

повече:

 
     
 

16.06.2016.

 
 

На 15.06.2016 година се проведе работна среща между ръководствата на ПГХТБТМария Кюри- Разград и БИОВЕТ АД клон Разград.

 
 

повече: