Заповед – комисия за записване на ученици в 8 клас за учебната 2022/2023 година

Заповед за определяне комисия за записване на ученици в 8 клас за учебната 2022/2023 година


Прочети

/ Заповеди

Заповед – комисия за записване на ученици в 8 клас

Заповед за определяне комисия за записване на ученици в 8 клас


Прочети

РАБОТНО ВРЕМЕ
НА КОМИСИЯТА


Прочети

/ Заповеди

Заповеди, за провеждане на изпити с учениците от ЗФО, СФО

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план на учебната 2019/2020 година зa учениците от ХIБ и ХIIБклас – задочна форма на обучение


Към заповедта

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план през майска сесия на учебната 2019/2020 година зa учениците от  свободна форма на обучение


Към заповедта

/ Заповеди