37 ВИСШИ УЧИЛИЩА ЩЕ ПРИЕМАТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

exam

Оценките от матурите по български език и литература, по математика, по история и цивилизации, по география и икономика, по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда, по чужд език и по някои от останалите матуритетни предмети ще могат да се използват за вход в 37 висши училища за учебната 2020-2021 година.
Информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентската кампания 2020 година в акредитираните държавни и частни висши училища е публикувана на страницата на МОН по висши училища и по специалности на адрес: https://www.mon.bg/bg/100459
Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище.

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории