"Без свободен час"

"Подобряване условията за експериментална работа по природни науки"

"Оптимизиране вътрешната структура на персонала"

"Иновации в действие"

"Занимания по интереси"

"Спорт в училище"

"Сигурност в училище"

"Информационни Комуникационни Технологии (ИКТ)"

"Подкрепа за успех"

Erasmus+ "С моята професия откривам Европа"

Образование за утрешния ден "Компютърът е лесен"

"Изграждане на център по природни науки"