Отличие за ПГХТБТ „Мария Кюри“

IMG_20211219_114546[1]

Проекта на ПГХТБТ "Мария Кюри" по Програма „Еразъм+“ бе отличен със знак за качество, като един от най-добрите от приключилите през 2021 г.

Това се случи на ежегодната Валоризационна конференция, която се състоя 17 декември 2021 година в София Хотел Балкан.
Конференцията беше открита с видео обръщение от г-жа Мария Габриел, еврокомисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. В рамките на официалната част  се проведе дискусия с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Яничка Труева, заместник-министър на младежта и спорта, и г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР. Бяха откроени успешни преподавателски практики, младежки инициативи и проекти за доброволци, както и работата на техните партньори, участващи в проекти за европейско сътрудничество.
Нашата гимназия бе избрана и удостоена с възможността да участва с „Щанд – работно ателие“ където ние представихме своя опит по Програмата „Еразъм+“. Показахме съдържателната част на проекта и как програмата е повлияла за нашето развитие, разширяване на нашите умения и компетенции, как използваме наученото в нашата работа и какви са положителните резултати.

Списък на наградените проекти може да видите: Тук

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории