Олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2020/2021 година

bio-olimp

ПРОТОКОЛ

от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2020/2021 година

ПРОТОКОЛ № 2

за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование,
проведен на 21.02.2021 година в област Разград

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории