Със заповед на Директора на гимназията, е променен графикът за провеждане на часовете на 12 и 13 март 2020 г.