БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.  Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната  промишленост.

БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.
Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

Антибиотик–Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Към днешна дата ние имаме над 60 годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение. Антибиотик–Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма-Разград АД – фармацевтичен завод, разполагащ с  мощности за производство на следните лекарствени форми: капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми, полутвърди форми/кремове и унгвенти за кожно и очно приложение/. Заводът притежава необходимите лицензи за производство и сертификати за Добра производствена практика за всички  производства.

Към днешна дата Антибиотик-Разград АД, изнася  продукция в над 25 страни в Европа и Азия.

Амилум България е българска компания със седалище в град Разград. Основната ѝ дейност е извличането на първични продукти за хранителната промишленост чрез дълбочинна преработка на царевица. Тя е най-големият единичен потребител на царевица в България.

Основните продукти, произвеждани в завода в Разград с царевично нишесте, глюкозен сироп, кристална и течна декстроза, високо-фруктозен сироп от царевица (HFCS) и малтодекстрини. Странични продукти на технологията са царевичен зародиш, царевичен глутен и царевични фуражи.
На 12 май 1993 година предприятието е продадено на белгийската компания Амилум, като това става първата голяма сделка на започналата през 90-те години широка приватизация в страната. През 2000 година, заедно с компанията Амилум, става част от британската група Тейт енд Лайл

Филиал – Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни специалисти за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Завършилите Филиала придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация – инженер по съответното направление. Те могат да продължат обучението си за образователна степен „магистър“.