През учебната 2022/2023 година ПГХТБТ „Мария Кюри“ продължава участието си в  проект  Ученически практики – 2.

По дейност 1 от проекта тридесет  ученици от 11 и 12 клас от  гимназията ще повишат професионалните си умения чрез обучение в реална работна среда.

Практиките се провеждат във фирмите : „Семпе-2“ ООД, РУ „А.Кънчев“ филиал Разград и
„Винпром Лудогорие“ ООД .

erasmusdfsfsdf

От 2022 година гимназията е акредитирана по Еразъм+ за 5 години. Ключова дейност 1: Мобилност за ученици и персонал в професионално образование и обучение

logo_dualno

През 2020 г.  стартира проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" за учениците от специалност "Технология в биопроизводствата" - дуална форма на обучение.
През учебната 2022-2023 , учениците провеждат практическо обучение в реална работна среда във фирма "Биовет" АД клон Разград.

ooud

"Образование за по-добро утре"

"Подкрепа за успех"

Образование за утрешния ден "Компютърът е лесен"

"Иновации в действие"

"Информационни Комуникационни Технологии (ИКТ)"