ПОКАНА до родителите, определени за излъчване на представители в Обществения съвет към Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“

syobshtenie

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПГХТБТ „Мария Кюри“ Ви кани на събрание на родителите, които са определени за излъчване на представители в обществения съвет към гимназията.

Събранието ще се проведе на 15.12.2022г. (четвъртък) от 17 30 часа в стая 301.

Дневен ред:

  1. Запознаване с глава XIV от ЗПУО, относно създаване на обществени съвети към училищата.
  2. Определяне броя и начина на избиране на редовните и резервните членове от квотата на родителите в обществения съвет към ПГХТБТ „Мария Кюри“ – гр. Разград.
  3. Избор на представителите на родителите за редовни членове на обществения съвет.


ШИРИН ЕМИН – ГАРИБ

ДИРЕКТОР

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории