Олимпиада по Биология и Здравно Образование за учебната 2019-2020

bio-olimp

Допуснати за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Вижте протокола >>

Протокол с резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 23.02.2020 година в област Разград
Вижте протокола >>

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории