Олимпиадата по биология и здравно образование. П Р О Т О КО Л № 2 за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 19.02.2023 година в област Разград

bio-olimp

ПРОТОКОЛ № 2

за резултатите от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 19.02.2023 година в област Разград

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории