„Областна панорама на средното образование и кариерното ориентиране – 2020“

VirtualnaPanorama-RUO

Регионално управление на образованието – Разград и ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Разград представят

 
„Областна панорама на средното образование и кариерното ориентиране – 2020“

Традиционно събитието се провежда реално, с възможност за участие на училищата, които ще извършват прием в осми клас. Тази година, в условията на извънредно положение, организаторите предлагат Виртуална областна панорама на средното образование – 2020 г.

Цел на Панорамата

Да информира ученици и родители за предлаганите възможности за продължаване на обучението в осми клас по профили и специалности от професии в област Разград.

Участници във Виртуалната панорама

Училища от област Разград, които ще извършват прием след VII клас за учебната 2020/2021 г. и техни партньори:

• Профилирани гимназии

• Професионални гимназии

• Средни училища

Училищата представят профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва прием на ученици в осми клас за учебната 2020/2021 година, с презентации, кратко видео и снимки.

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории