Заповеди, за провеждане на изпити с учениците от ЗФО, СФО

maturi-1

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план на учебната 2019/2020 година зa учениците от ХIБ и ХIIБклас – задочна форма на обучение

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план през майска сесия на учебната 2019/2020 година зa учениците от  свободна форма на обучение

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории