Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план на учебната 2019/2020 година зa учениците от ХIБ и ХIIБклас – задочна форма на обучение


Към заповедта

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план през майска сесия на учебната 2019/2020 година зa учениците от  свободна форма на обучение


Към заповедта

/ Заповеди
Loading...