През 1975 г. е открито първото по рода си в Разград СПТУ по химическа промишленост „Мария Кюри”. Негов наследник  става Техникумът по биотехнология „Мария Кюри” –  единствен на територията на Северна България. От 15.09.2000 г. той се преобразува в първата в Разградска област Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии “Мария Кюри” . 
Училището е разкрито по предложение и със съдействието на Завод за антибиотици Разград – сега “Балканфарма – Разград”АД. Първият директор е инж. Белчо Белчев , специалист от завода, ръководил училището от 1975 до 1983 г  Дългогодишен директор с принос в развитието на учебното заведение е Румяна Панова, която през 1975 г започва като зам.-директор, а от 1983 до 1989 г е директор. През 1997-1998 г. директор е Румяна Райчева. След това директор на училището е Емине Халил. След нея директорския пост заема Стойчо Стоев, който ръководи гимназията и към днешна дата на 2020 година.