В Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“
се обучават ученици по следните специалности :
Биотехнологии в химични производства; Технологичен и микробиологичен контрол;
Екология и опазване на околната среда,
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични производства.

Финансирането на Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии се осъществява от държавата. Обучението на учениците в ПГХТБ Мария Кюри Разград се извършва само в една смяна – сутрин.

Училището разполага с мотивираните и висококвалифицирани преподаватели и педагози, които имат богат дългогодишен опит в обучението на ученици. Те работят всеотдайно за постигането на отлични резултати в учебно-възпитателния процес.

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии разполага с отлично поддържана материална база с множество кабинети и светли и уютни класни стаи.

Петгодишният период на обучение на ученици в Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“- Разград минава неусетно, с придобиване на богати познания, с изключително интересни извънкласни дейности и вълнуващи проекти, в уютна и приятна обстановка далеч от градския шум.