Втора награда – Учeнически институт на БАН

BAN-UI
Седмата ученическа научна сесия на Ученически институт на БАН се проведе в периода 10 – 12 ноември 2020 г.
Бяха представени 68 проекта/разработки. Авторите им са ученици от 5-и до 12-ти клас.
Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции:
Информатика и информационни технологии.
Математика.
Биология – биомедицина и биоразнообразие.
Хуманитарни и обществени науки.
Интердисциплинарни проекти.
Изобразително изкуство.

Общо 58 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по време на дискусията след всяко представяне.

Нашите ученички Тюлай Ерол Рафет от 10 клас и Шенай Шерафидинова Мехмедова от 12 клас в и техният научен ръководител и учител по математика Радослав Тодоров Танев взеха участие в секцията „Интердисциплинарни проекти“ със своята разработка „Синтез на биоразградими пластмаси от лактопротеини“.
Научното жури в състав акад. Петър Кендеров, чл. кор. проф. Илза Пъжева, инж. Еми Халаджова и др. удостои екипа с престижната Втора награда.

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории